Debatt

Til «Synodestyrets treårsmelding», underpunkt angående Budbæreren

- Budbæreren blir vanligvis omtalt i treårsmeldingen og blir gjenstand for evaluering i møtet. Ved det kommende Synodemøtet er det en spesiell situasjon. Budbæreren er lagt ned. Rundt om i menighetene kjennes et dypt savn etter bladet som har formidlet så mye godt gjennom lange tider, skriver Sigmund Sandåker, på vegne av en gruppe som har tatt initiativ i denne sammenheng og fremmet et forslag for menighetsmøtet i Kristiansand menighet.

Presbyterianske retningslinjer

Frikirkas presbyterianske ordning er under debatt igjen. Det må ikke bare tåles, det bør vi anse som en nyttig læringsprosess. Jeg har fått en oppfordring om å skrive litt om hva vi er forpliktet på som presbyterianere, og det gjør jeg gjerne, skriver Birger Løvlie.

Debatt om "styring og ledelse i lokalmenigheten"

I juni avholdes Frikirkens synodemøte, som er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Ledelsen ønsker engasjement om sakene i forkant. Per- Arne Engamo fra Meløy ønsker debatt rundt sak 11 "styring og ledelse i lokalmenigheten".

Oppfordrer til debatt

Før synodemøtet er noen saker sendt til menighetsbehandling. Synodeformannen håper nå at frikirkemedlemmer og menigheter lar engasjementet de har rundt synodesakene komme til uttrykk på Budbærerens debattsider. Send innlegg på epost til [email protected]

Ny-kalvinismen, og hvorfor den er farlig

I vår tid er det mange fallgruver, bevegelser og retninger som vokser frem i menighetene. Dette er vel et «tegn i tiden», og vi kristne må være våkne og granske skriftene mer enn noen gang, skriver Joachim V. Gladsø i dette debattinnlegget.

Er vi budbærere?

Gjennom 143 år har Frikirken vært en evangelisk budbærer som har skapt en rekke sterke menigheter og nettverk. Fortsatt skjer det svært mye positivt i vårt kirkesamfunn. Har vi råd til å gamble med fremtiden og kutte viktige bindeledd, spør Torstein Nilsen fra Arendal.