Debatt

Debatt om "styring og ledelse i lokalmenigheten"

I juni avholdes Frikirkens synodemøte, som er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Ledelsen ønsker engasjement om sakene i forkant. Per- Arne Engamo fra Meløy ønsker debatt rundt sak 11 "styring og ledelse i lokalmenigheten".

Oppfordrer til debatt

Før synodemøtet er noen saker sendt til menighetsbehandling. Synodeformannen håper nå at frikirkemedlemmer og menigheter lar engasjementet de har rundt synodesakene komme til uttrykk på Budbærerens debattsider. Send innlegg på epost til [email protected]

Ny-kalvinismen, og hvorfor den er farlig

I vår tid er det mange fallgruver, bevegelser og retninger som vokser frem i menighetene. Dette er vel et «tegn i tiden», og vi kristne må være våkne og granske skriftene mer enn noen gang, skriver Joachim V. Gladsø i dette debattinnlegget.

Er vi budbærere?

Gjennom 143 år har Frikirken vært en evangelisk budbærer som har skapt en rekke sterke menigheter og nettverk. Fortsatt skjer det svært mye positivt i vårt kirkesamfunn. Har vi råd til å gamble med fremtiden og kutte viktige bindeledd, spør Torstein Nilsen fra Arendal.

Livsvern mellom ideal og virkelighet

Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken og Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon skriver et felles innlegg: - I kjølvannet av at Den norske kirkes biskoper kom med en felles uttalelse om abort, har vi langt på overtid fått en offentlig samtale om et tema som de siste årene ofte har vært skubbet til side i kirken.
-Vårt viktigste budskap er at den kristne kirke fremdeles må stå på den svakes side, og at vårt ideal må være å vise omsorg både for mor og barn, skriver de to.