Debatt

Nestleders svar til Øyvind Døvik

Øyvind Døvik har stilt direkte spørsmål til Anne Mari Schiager Topland, som er nestleder i kirkesamfunnet. Topland svarer han her, som hun også gjorde til valgkomiteen og delegatene før synoden 2021.

-Hvor er Frikirken på vei?

-Vi har de siste årene hatt en samtale i Frikirken om hvordan vi skal møte mennesker som er homofile eller andre utsatte grupper som går i vårt fellesskap. Når vi skal samtale om samlivsteologi må vi først stille oss det grunnleggende spørsmålet om hva Bibelen lærer oss, og hvordan vi forholder oss til dette i debatten? Hvilken autoritet gir vi til Bibelen og dens grunnleggende lære, skriver Jørn-Ivar Holmgren fra Alta.

-Utruste, ikke utrede

Svein Kjetil Haugset fra Steinkjer takker Anne Mari Schiager Topland for et tankevekkende innlegg, «Hvordan er det å være LGBTQ-er blant oss?» - Svaret på spørsmålet er: «Det er vanskelig for noen», og det reiser et nytt spørsmål: Hvorfor? Hvorfor har det i vårt møte med akkurat denne gruppen «ofte vært taushet, usikkerhet eller sterk avstand, som har preget også hvordan vi har forholdt oss som kirke og ledere", skriver han.

- Hvordan er det å være LHBTQ-er blant oss?

«De fleste homofile og lesbiske i vårt kirkesamfunn som jeg har snakket med, har opplevd dette svært utfordrende. Denne synodeperioden har vi en mulighet til sammen å arbeide med vår samlivsteologi. Jeg mener kirken vår trenger dette rommet», skriver synodens nestleder Anne Mari Schiager Topland i sitt leserinnlegg.