Synode-avstemning
(Illustrasjonsfoto)

Debatt om "styring og ledelse i lokalmenigheten"

I juni avholdes Frikirkens synodemøte, som er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Ledelsen ønsker engasjement om sakene i forkant. Per- Arne Engamo fra Meløy ønsker debatt rundt sak 11 "styring og ledelse i lokalmenigheten".

I juni avholdes Frikirkens synodemøte. Saksgangen kan du lese her.  Er du medlem av Frikirken, kan du logge deg inn og se på synodesakene. Be din pastor eller ditt menighetskontor om brukernavn og passord. Sakspapirene ligger på en egen side som krever denne innloggingen.

Per- Arne Engamo har sendt inn følgende innlegg og ønsker debatt rundt denne saken.

Sak 11 Styring og ledelse i lokalmenigheten

Jeg prøver meg med noen tanker angående det jeg leser ut fra innstilling i saken fra Synodestyret:

Jeg forundres over den endring det legges opp til angående diakontjenestens innhold, - uten at det er kommentert og begrunnet.

Spesielt angående det som i dag tilligger diakonene med tanke på ansvar for tjenesten i kirken og tilsyn med eiendom og økonomi. Dette er tjenesteområder som har vært tillagt diakonene i vår kirke. 

Så langt jeg kan se - er ikke disse ansvarsområdene definert i revidert forslag. Fra å være med i Menighetsråd og sammen med eldste (og Utvidet eldsteråd) ha ansvar for innstilling til menighetsmøtet, - legges det opp til at diakonene blir ute av menighetsledelse.

Jeg spør meg: 
Er dette gjennomtenkt og begrunnet? 
Hva med dem som er innsatt i denne tjeneste i dag og som med dette forslaget blir «fratatt» sine ansvarsområder? – Hvem skal ta seg av dette videre? 
I vår menighet har dette fungert - og fungerer på en god måte. Det fungerer også godt etter at vi for noen år siden innførte ny styringsmodell med «Utvidet eldsteråd».

Vi har diakoner i flere forskjellig ansvarsområder: Omsorg, Kirke og eiendom, Økonomi og Administrasjon.

Med vennlig hilsen

Per-Arne Engamo

Medlem i Meløy Søndre Frikirke