sunflower-594267_1920
En solsikke har over tusen frø til nye blomster i seg. Dette er et nydelig bilde for våre blomstringssamtaler, sier Sjödin.

Blomstringssamtale

I den nyeste utgaven av Budbæreren skriver redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek om begrepet Blomstringssamtale som Sjödin skriver om i sin siste bok. Dette er noe Frikirkens menigheters eldsteråd kan la seg inspirere av. Onsdag 6.juni er han på arbeidermøtet og snakker om nettopp dette.

Lederartikkel fra Budbæreren nummer 5, 2018

Blomstringssamtale 

Den kjente svenske pastoren og forfatteren Tomas Sjödin deltar på Frikirkens arbeidermøte i Stavern uken Budbæreren kommer ut. Vi gleder oss veldig over at han har sagt ja til å komme til oss. 

Tema for arbeidermøtet er «troens fotavtrykk» og Sjödin vil også ha dette som hovedoverskrift. 

Sjödin har skrevet mange bøker. Jeg har vært innom både «Det er mye man ikke må», «Mens du hviler» og «Den som finner sin plass, tar ingen annens». 

Jeg vil her henlede oppmerksomheten mot den siste boken. I boken omtaler han livet i menigheten i Gøteborg og det diakonale arbeidet de driver sammen med utallige frivillige. Det startet med at ei jente kom til han med en visjon om å gjøre noe, og han ga henne rom. 

I den forlengelsen har de utviklet slike samtaler som de kaller «blomstringssamtaler».  – Vi har som formål å se det som allerede finnes og legge til rette for at det skal nå sitt fulle potensiale. At det skal få springe ut i full blomst, sier Sjödin. Dette er noe våre menigheter i Norge kan kopiere. 

  • Det eneste vi har gjort som muligens vil kunne beskrives som en suksessfaktor, er at vi konsekvent har latt være å ta utgangspunkt i behovene internt i virksomheten og i stedet satt lys på hva enkeltpersoner drømmer om og ønsker å bidra med. Hva er det akkurat denne personen vil gi? Uansett hva vi trenger akkurat nå. Vi prøver å motstå fristelsen til å presse personer inn der vi selv synes de trengs eller kunne passe, forteller han. 

  • Det viktigste og flittigst brukte redskapet vårt er spørsmålstegnet. Å stille spørsmål er gjerne den beste måten å lytte til et annet menneske på, og kanskje den korteste veien til å få noen til å føle seg inkludert og betydningsfull. 

  • Et spørsmålstegn avslutter ingenting, men det kan være begynnelsen på mye. Derfor er det skremmende at den vanligste kommentaren vi får, er at ingen har stilt slike spørsmål før- om lengsler, styrker og drømmer, sier Sjödin. 

Jeg tror Frikirken er rikere enn vi vet selv. Vi har så mange flotte folk og vi har mye uforløst potensiale som venter på å bli sett og møtt. Prøv deg på å stille gode spørsmål og vise interesse, så vil du se hva som kan spire og blomstre i etterkant av det. 

Lykke til og god sommer!