unni-westli
Unni Westli er spent på veien videre etter nesten fjorten år som frikirkeansatt. (Foto: Geir Arne Johansen).

Blar om til nytt kapittel

Etter nesten fjorten år som ansatt i Frikirken, søker Unni Westli nye utfordringer.

Mange i Frikirken vil gjenkjenne Unni Westli som menighetsveileder, men hun startet i sin tid som personalleder på Frikirkens hovedkontor. I en periode jobbet hun halvt som personalleder og halvt som menighetsveileder, frem til hun ble menighetsveileder på fulltid. Westli, som er utdannet jurist med kristendom grunnfag, har erfart at stillingene hun har hatt har vært preget av mye selvstendighet og hun har satt pris på å kunne være med å påvirke og utforme arbeidet i stor grad. - Jeg har jobbet med mye forskjellig i løpet av disse årene, men særlig tre ting har betydd mye for meg, sier Unni Westli. - Å få være med i prosjektet Misjonale Menigheter er en soleklar ener. Det å følge menigheter over lang tid og være vitne til at holdninger endrer seg både i menigheten og hos enkeltpersoner, er helt spesielt. Dette er definitivt det viktigste jeg har jobbet med, for det handler om å gjøre Guds rike synlig for mennesker med alt det innebærer. Jeg er glad jeg kan være med videre i Misjonale Menigheter, sier hun.

Inspirerende

Westli har også vært leder for frikirkefestivalen Visjon. Men det var særlig som programansvarlig for festivalen at hun fikk være med og tenke helhetlig for program og gjennomføring. Hun har vært programansvarlig flere år, og ett av årene var temaet for festivalen «Hellig Gud, Hellig folk». – Det var et utrolig spennende prosjekt å jobbe med. Litt på samme måte som det oppleves å jobbe i team med Misjonale Menigheter, sier hun. Det tredje Westli vil løfte frem er arbeidet med å følge menigheter over tid, gjennom smågruppeveiledning. - Igjen handler det om å se utvikling, bevegelse. Det er veldig inspirerende å være med på, sier hun. Sterke enkelthendelser har det vært så mange av i løpet av årene, så hun synes det er vanskelig å trekke frem noen spesielle. - Men for meg personlig var det å få muligheten til å fremføre historien om Anna Sommernes, med hennes etterkommere til stede i Oslo Østre Frikirke, veldig stort. Anna og Ole Anton Sommernes var Frikirkens første utsendinger, da de tjenestegjorde i Kina.

Positiv samfunnsrolle

Unni Westli brenner for å se mennesker vokse tettere på Gud, og se dem utvikle seg. Hun drømmer om at Guds rike skal vokse rundt oss, og gjennom oss. - Jeg er mest opptatt av lokalmenighetene, og ønsker at vi skal fortsette i enda større grad enn i dag å ha en god og positiv rolle i samfunnet. At vi vil bli savnet hvis vi en dag ikke er der lenger. Selv vokste hun opp i Lørenskog Frikirke, og har i voksen alder hatt tjeneste som eldste i nå nedlagte Nedre Glomma Frikirke. Nå bor hun i Drøbak på andre året, og er med i Oslo Østre Frikirke. Fremover håper hun å kunne bruke kunnskapen og erfaringene hun har samlet seg gjennom årene. - Jeg kunne tenke meg å jobbe med opplæring, gjerne innen kristen virksomhet. Samtidig etablerer jeg nå mitt eget firma, som veileder, forkynner og underviser.