bjorn-roger-stien
Bjørn Roger Stien (52) er pastor i Namsos menighet, og stiller til valg som pastorkandidat. (Foto: Rita Aglen).

Bjørn Roger Stien

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg ønsker å være til tjeneste for Guds rike i det Herren måtte kalle til. Når jeg fikk forespørsel fra valgkomiteen, svarte jeg ja til å være kandidat. Har også en tanke om at mangfoldet i menighetene våre bør være representert inn i synodestyret for å forhindre opplevelsen av avstand mellom kirkesamfunnets ledelse og våre små og store menigheter på grasrota..

- Jeg har hatt tjeneste som pastor i Frikirken i snart 20 år. I 15 av disse årene har jeg vært tilsynsmann for Nordre presbyterium. Jeg mener å ha en rimelig god innsikt i mange av de gleder og utfordringer vårt kirkesamfunn har.

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Et vanskelig spørsmål å svare kort på. Men, jeg tenker som tidligere sagt, at den viktigste faktoren for at menigheten skal kjenne seg delaktig i visjonen «Sammen om oppdraget», er at det arbeidet som allerede gjøres på lokalplan, blir sett på som verdifullt, og en del av vår felles visjon. Dersom lokalmenighetene får en opplevelse av «ikke å være god nok», skapes det en avstand og en mindreverdighetsopplevelse som skaper mer sprik enn opplevelse av å være sammen. Oppmuntring og god veiledning gir energi til også justeringer og viktige felles målsettinger. Så tror jeg det er viktig å tenke at vi som kirke, Kristi legeme, først og fremst er en organisme – og ikke en organisasjon som uten videre kan styres av vedtak og målsettinger fra sentralt hold. 

- Den lokale menighet er plassert i ulike samfunnslag som Kristi sendebud. Det er det viktigste oppdraget vi har.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Vi skal velsigne alle trossøsken! Samarbeide med trossøsken som ønsker å være bibeltro, både lokalt og nasjonalt. Jeg mener at vi skal være bevisst på hva vi bruker ressursene på. Etter min mening er det viktigere å tjene Guds sak på lokalplan enn å sitte til bords med kirkeledere dersom en tenker at dette kun handler om «gjøre seg synlig».

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Bibelen sier at det er synd. 1.Joh 1,9 sier at det er nåde for den som bekjenner og vender om. Jesus er veien, sannheten og livet.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Misjon er vår kirkes livsnerve. Slutter vi med misjon, dør vi. Misjon lokalt som misjon til unådde folkeslag er like viktig. Alle som tror på Jesus er misjonærer. Alle som ennå ikke har tatt imot Jesus er vår misjonsmark. Høsten er stor – arbeideren få. Derfor skulle vi ønske en større kallsbevissthet til å gå ut som misjonærer. Lønnet – og ulønnet (teltmakere). I samarbeid med andre menigheter og organisasjoner, bør vi alltid se etter hvor vi skal prioritere våre ressurser.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- I 2020, bør det være et mål at alle våre medlemmer har dette bladet i sitt hjem. Om det er som papirutgave og/eller digitalt, bør det fortsatt være en oppmuntrende, oppbyggelig og opplysende organ som skaper en god VI-følelse ute i vårt mangfoldige kirkesamfunn.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- "Hva betyr Jesus for deg?"

- I så fall ville jeg svart: Alt!