bjorg-rodland
Bjørg Rødland (56) er eldste i Vågsbygd menighet, og stiller til valg som eldstekandidat. (Foto: Privat).

Bjørg Rødland

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg stiller som kandidat til synodestyret fordi jeg ble spurt og har svart ja. Jeg regner med at det blir en periode med mye arbeid, men jeg skal gjøre mitt beste. 

- Jeg er døpt inn i Frikirka og har hatt min tjeneste der hele livet. I ungdommen var jeg noen år aktiv i Ungdom i Oppdrag med evangelisering, misjon og bibelskoleledelse før jeg ble sykepleier og mamma til tre. Jeg har hele livet kjent en dragning mot misjon, og kallet mitt er først å fremst å følge Jesus. Dette førte meg og familien inni tjeneste for Frikirka som misjonærer til Mali i seks år, med et studieår mellom to tre- års perioder. I Mali var jeg med i det evangeliserende og det diakonale arbeidet. Hjemme igjen utdannet jeg meg til helsesøster, og jeg har arbeidet i Kristiansand kommune de siste 17 årene. Jeg har vært eldste i Vågsbygd frikirke i 11 år. Jeg er ei grasrot dame som er opptatt av lokalmenigheten.

- Jeg er fortsatt engasjert i arbeid i andre land, nå som medlem av beredskapstroppen til Kirkens Nødhjelp. Jeg har vært ute på korttidsoppdrag i katastrofeområder i Tsjad, Haiti, Filipinene og Nepal. 

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Vårt oppdrag er å ta imot Jesus og nåden han gir, og følge ham som det står om i misjonsbefalingen i Matt. 28.19-20. Vi må følge Jesus som enkeltpersoner og kirke, gå ut og gjøre disipler for Jesus. Dette har vi alle felles. Ut over det, tror jeg det er viktig at vi som kirke kan ha forskjellige uttrykksformer på forskjellige steder ut fra de gruppene mennesker vi arbeider blant. 

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Frikirka skal være en positiv og tydelig bidragsyter i det økumeniske arbeidet i Norge og ellers i verden.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Jeg synes dette er et vanskelig spørsmål fordi det gjelder en liten, sårbar gruppe. Det er bra at samkjønnede par lover å leve sammen hele livet og være trofaste mot hverandre. Jeg tror ikke det er Frikirkas oppgave å lage en seremoni rundt innvielsen av dette forpliktende samlivet. Men alle mennesker må være velkomne til Jesus og hos oss.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Vårt hovedfokus bør være å nå de unådde folkeslagene, gjerne i et samarbeid med lokale kirker i nærmiljøet. Jeg tror det er viktig for unge (og eldre med) å få erfaring med å fortelle om Jesus. Vi bør støtte og oppmuntre til ”misjons”- turer der de aktivt er med i hjelpearbeid og misjonsarbeid. 

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Budbæreren bør fortsette å være et organ for kirka og formidle lokalstoff fra de forskjellige menighetene, og gi oss innsikt i fellesarbeidet, samt landsmisjon og ytremisjon. Den bør være tilgjengelig på flere plattformer for å nå ut til hele medlemsmassen vår men vi bør nok ha papirutgave i enda noen år.