birkeland-frikirke
Birkeland Frikirke er i vekst, og arbeidet med en ny og større kirkesal er i gang. (Foto: Thor Harry Nordvoll).

Birkeland Frikirke satser friskt

Birkeland Frikirke ble dannet i 2004. Det gikk ikke langt tid før en liten gjeng med ildsjeler banket på døra til Birkeland Motell for å høre om de fikk lov å kjøpe hele bygget som lå midt i sentrum av bygda, og det fikk de.

I dag har menigheten vokst seg ut av møtelokalene som rommet 120 personer, og arbeidet er begynt med en omfattende ombygging og restaurering av bygningsmassen. Planen er en helt ny kafè og en ny kirkesal med plass til 240 mennesker. Lyd- og lysutstyr vil bli topp moderne. Bygget skal stå ferdig i mars 2019. I mellomtiden holder menigheten til på bedehuset i bygda. Menigheten har vokst jevnt og trutt, og teller i dag rundt 125 medlemmer.

Det vil bli et løft for hele sentrum, og vi håper både salen og kafèen kan bli brukt i mange ulike sammenhenger til bygdas og Guds rikes beste. Prisen for hele prosjektet et stipulert til cirka 7 millioner kroner.