annie-spratt-133873-unsplash
Flere barn og unge opplever vold og overgrep i hjemmene sine, og har det særlig vanskelig i denne tiden. Som kirke må vi gjøre det vi kan for å hjelpe, sier FriBU-leder Håvard Haugland. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Bekymret for barn og unge

- Mange barn som lever i hjem preget av vold og overgrep, har det spesielt vanskelig i denne tiden. Som leder av Frikirkens barn og unge (FriBU) har jeg en plikt til å reise stemmen for de svakeste, sier Håvard Haugland.

Siden landets barnehager og skoler ble stengt i mars, har mange uttrykt bekymring over sårbare barn og unge.

Ifølge NRK melder Alarmtelefonen for barn og unge, som har utvidet tilbudet med døgnåpen telefon og chat under koronakrisen, om en økning på over 100 prosent i antall henvendelser.

- FriBU ønsker å minne alle menigheter og lokallag om at svært mange barn og unge har det vanskelig for tida. Flere opplever dessverre vold og overgrep i hjemmene sine, eller ulike former for omsorgssvikt fra voksne de har rundt seg. Uansett alvorlighetsgrad, har barn og unge det krevende nå, med nye rutiner og savn etter skolegang, aktiviteter og venner. Det er derfor viktig at vi som kirke gjør det vi kan for å hjelpe både sårbare og ellers selvstendige barn og unge, sier Håvard Haugland.

Han oppfordrer alle til å holde øyne og ører åpne.

- Vi må bry oss. Ta heller kontakt én gang for mye enn én for lite. Jeg mener at vi som kirke også har en plikt til dette. Samtidig skal vi ikke være naive og tro at dette ikke kan skje også i vår kontaktflate, sier FriBU-lederen, og lister opp ting man kan gjøre helt konkret for å hjelpe:

* Ring rundt til barn og unge som er tilknyttet deres menighet/lokallag. Hør med dem hvordan det går og gjør deg tilgjengelig for å romme de vanskelige tingene. Vi må være voksne som er tilgjengelig for det som er vanskelig. Still spørsmål som: Hvordan har du det egentlig? Hva er lett i hverdagen din? Hva er vanskelig?

 * Gjør alarmtelefon og støttetelefon tilgjengelig. På denne linken finner dere de viktigste telefonnumrene.

* Be for barna og de unge! Be om at Jesus går med dem i hverdagen deres. Be om beskyttelse. Be om årvåkenhet fra barnevern, politi og dem som sitter på alarmtelefoner.

* Vær på tilbudssida og sjekk i din hjemkommune om det er noe du kan bidra med. Er det behov for frivillige til telefontjeneste eller andre ting?

Synodeformann Jarle Skullerud er glad for at FriBU setter barns sårbarhet på dagsorden.

- Jeg tror dessverre dette er en aktuell utfordring. Vi skal ikke opptre som politi, men være gode naboer, venner og voksenpersoner i nærmiljøet. Det er i situasjoner som vi nå er i, at vi ser hvor viktig det er at alle barn har noen trygge voksne i sitt nærmiljø. Relasjoner som er bygget over tid i barnelag og søndagsskole, i familiegrupper og på Gudstjenester, og på dugnader i nabolaget, gjør det enklere å ta kontakt med barn og familier og spørre hvordan de har det, sier Skullerud.