arnfinn-osterberg
Arnfinn Østerberg (1969-2020) . (Foto: Budbæreren arkiv).

Arnfinn Østerberg til minne

Arnfinn Østerberg døde 17. august etter et drøyt år med sykdom. Som pastor, presbyterieformann og tilsynsmann for Søndre presbyterium har han hjulpet enkeltmennesker og menigheter gjennom mange utfordringer, skriver synodeformann Jarle Skullerud.

Arnfinn Østerberg (f 3. juli 1969) døde 17. august etter et drøyt år med sykdom. Etter at han fikk en alvorlig kreftdiagnose våren 2019, og påfølgende operasjon, kom kreftene sakte tilbake. Arnfinn hadde et sterkt ønske om å få komme tilbake i jobb, og å få tjene videre i Frikirken. Men utover våren i år ble det klart at kreftene ikke strakk til, og etter hvert utviklet sykdommen seg raskere.

Arnfinn uttrykte at han håpet å kunne bidra på ulike måter selv om han ikke kom tilbake i et ordinært ansettelsesforhold. Dette så vi frem til og gledet oss over, men slik ble det dessverre ikke. Vi kommer til å savne hans kunnskap, mildhet og tydelighet. Arnfinn har lyttet til mangt og mange i vårt kirkesamfunn, og hjulpet enkeltmennesker og menigheter gjennom små og større utfordringer.

Arnfinn studerte teologi ved Ansgar teologiske seminar og fullførte sin Cand teol grad ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, våren 1996. Da hadde han også tatt praktisk pedagogisk utdanning ved høyskolen i Agder, og studert økonomi og administrasjon.

I januar 1998 begynte han som ungdomspastor i Vågsbygd Frikirke, og dette ble hans menighet livet ut. Fra 1999 til 2013 var han hovedpastor i menigheten. I oktober 2009 ble Arnfinn valgt til presbyterieformann og tilsynsmann for Søndre presbyterium. Dette ble etter hvert hovedtjenesten kombinert med en mindre prosentstilling som pastor i Vågsbygd.

Arnfinn hadde flere tillitsverv og var blant annet med i styret for Kristiansand folkehøyskole fra starten, og styreleder for Kristiansand feriesenter eiendom i en fireårsperiode frem til 2018. Arnfinn hadde en svært viktig rolle i å binde medarbeidere og menighetene i Søndre presbyterium tettere sammen.

Vi er mange som kjenner på savnet etter en god venn og medarbeider, men størst og vanskeligst vil savnet være for de som stod Arnfinn aller nærmest. Vår dypeste medfølelse går til kona Elin, barn, svigerbarn og det nyfødte barnebarnet som Arnfinn så vidt rakk å møte. Og til resten av storfamilien. Vi lyser fred over Arnfinn sitt minne.

 

Jarle Skullerud
synodeformann
 
Ove Nybø
formann i Søndre presbyterium