visjon-nettsak
Forberedelsene til Visjon 2019 er i full gang. (Foto: Budbæreren arkiv).

Årets Visjonstema er «Rikelig»

Frikirkens sommerfestival arrangeres i år fra 17. – 21. Juli. Temaet blir "Rikelig". Hans Johan Sagrusten og den etiopiske pastoren Dr. Gemechis Buba er blant hovedtalerne.

Forberedelsene til festivalen er i gang. Det gjelder også festivalene i festivalen, ”FRIK festival” for ungdommer og ”UngVisjon” for barn fra 2-12. 

– Hovedtemaet blir ”Rikelig”, og mye av programmet er på plass, forteller festivalleder Børge Greaker. – Festivalens tema er hentet fra noen ord av apostelen Paulus: La Kristi ord få rikelig rom hos dere” (Kol 3,16). Temaet vil gå som en rød tråd gjennom alt som skjer på Visjon 2019. Vi vil inspirere til bibelbruk, og utdrag av Bibelen vil få stor plass. Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet blir med som hovedtaler og vi får storfint besøk av den etiopiskamerikanske pastoren Dr. Gemechis Buba. Også FRIK festival og UngVisjon vil preges av temaet. FRIK festival er Visjons ungdomsfestival, med inspirerende samlinger, felles teltleir og egen kafe. UngVisjon er et variert aktivitetstilbud til barn, som går parallelt med møter i Stavernhallen.

Forberedelsene er i gang

– Festivalkomiteen for Visjon 2019 er godt i gang med arbeidet sitt. De fleste plassene i komiteen er fylt opp. I skrivende stund mangler Greaker en produksjonsansvarlig i Stavernhallen og en leder for det tekniske. – Dette er viktige funksjoner, som vi jobber med å få på plass raskest mulig.

Den beste noensinne

– Komiteen består ellers av toppmotiverte medarbeidere som ønsker at folk som kommer til Visjon skal trives, bli møtt og få med seg det beste videre i sommeren. Og som vanlig er vårt mål å lage den beste Visjonsfestivalen noensinne, fortsetter Greaker.

Festivalsjef Børge Greaker har store forventninger til Visjon 2019. 

Utvikler festivalkonseptet

Komiteens arbeid er fortsatt i en tidlig fase. For tiden ser man på hvordan festivalkonseptet kan videreutvikles. Også i år går program i Stavernhallen og i Tunet på Fredtun parallelt. På bakgrunn av tilbakemeldinger på fjorårets Visjon gjøres noen justeringer på tidspunkter. – Hits for alle vil fortsatt være hovedsamlingen under Visjon. Likevel legger vi bibeltimer til samme tid, slik at det er mulig å velge noe helt annerledes, og fordi vi tror det er viktig at det skjer noe i Tunet-området. Bibeltimene var en suksess i fjor, og med ”Rikelig” som tema, pøser vi på med Bibelen.

Dugnadstimer

Det legges ned utallige dugnadstimer for å forberede Visjon, både av komiteen og mange andre. Det vil også være anledning for alle til å bidra med dugnad under Visjon. – Vi er veldig takknemlige for alle som gjør en dugnadsinnsats i forbindelse med Visjon. Det gjør det mulig å arrangere festivalen. De fleste synes også det er moro og sosialt å jobbe sammen noen timer.

Promotering og påmelding

Promoteringen av festivalen starter i februar. Da kommer det flyere og plakater, og Visjons nettside (frikirken.no/visjon) kommer til liv igjen. – Er man ukjent med Visjon, kan man gjerne ta en titt på nettsiden i dag også. Fjorårets informasjon ligger der fortsatt og gir et bra bilde av hva Visjon er. Påmeldingen til Visjon starter 1. april. Som tidligere år melder man seg på via Checkin. Lenke kommer på nettsiden samme dag som påmeldingen starter.

Meld deg på tidlig!

– Vi jobber hardt for at alle skal ha muligheten for å komme på Visjon, både når det gjelder kapasitet på camping og rom og når det gjelder kostnader. Mitt beste tips: Meld deg på tidlig, avslutter festivallederen.