anne-mari-schiager-topland-passbilde
Anne Mari Schiager Topland (46) er hovedpastor i Arendal menighet og stiller til valg som nestleder i synodestyret. (Foto: Privat).

Anne Mari Schiager Topland

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Etter en lang prosess har jeg valgt å svare ja på valgkomiteens forespørsel om å stille til valg som nestformann i Synodestyret, og stiller meg dermed tilgjengelig for den tjenesten i kirkesamfunnet vårt som jeg er så glad i. Jeg har lyst til å være med å forme retningen Frikirken går i årene fremover.

- Jeg har over 20 års menighets- og ledererfaring både som menighetsplanter i Japan (NMS og Frikirken), som lærer og inspektør på Bibelskolen i Grimstad (Normisjon) og nå som hovedpastor i Arendal Frikirke samt teologisk utdannelse kombinert med nordisk og mastergrad i verdibasert ledelse. Jeg har erfaring med å takle motgang og konflikter, jeg rådfører meg gjerne, og har alltid en mentor.

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Oppdraget er globalt, nasjonalt og lokalt. Frikirken står skulder ved skulder med søsterkirker lokalt og globalt. Lokalt ønsker jeg å ha fokus på at generasjonene leder sammen, drømmer sammen for sin menighet og lokalsamfunn, og tjener sammen. Nasjonalt skal kirkesamfunnet koordinere, inspirere og utruste til tjeneste lokalt og globalt. Globalt; våge å være trofaste på de vanskeligste stedene, og fortsette å utvikle nært samarbeid med andre organisasjoner som arbeider i de samme områdene.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Vi skal strekke oss langt for å arbeide for kirkens nærmest umulige enhet; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det koster, men det er for kostbart å la være.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Det er en offentlig ramme som er lagt til rette for dem av samme kjønn som ønsker forpliktelser rundt samlivet sitt. Jeg har et klassisk syn på ekteskapet, og forstår ekteskapet ut fra Bibelen som forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne. Samtidig vil jeg at menighetene våre skal være åpne for alle som ønsker å møte Jesus. Det betyr at jeg, som har et klassisk syn på ekteskapet og vil undervise om det, også vil være pastor for dem som tenker annerledes om ekteskap eller lever i samkjønnet ekteskap.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Fortsette med Frikirkens modige valg; å prioritere områdene der færrest har fått høre evangeliet (10-40 vinduet). Utruste lokalmenighetene våre til å ta imot nettopp de som også flykter fra disse områdene til Norge. Fastholde menighetenes ansvar for felleskostnadene ved ytremisjon. Vi skal fortsette å sende egne misjonærer, gjerne i samarbeid med andre.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Budbæreren er lagt ned som papiravis og Frikirkestoff er lett tilgjengelig, delbart og gratis på nett.

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- "Hva må vi for all del ikke gå glipp av som menigheter og enkeltpersoner?"

- Hvis dere vil ha svar på dette spørsmålet, er svaret: Fornyelsens mulighet for oss og menighetene våre; ved å inkludere og myndiggjøre erfarne og ferske kristne som er kommet fra andre deler av verden til nabolagene våre. Siden vi er kjent for å sikte mot evig å være en del av skaren”av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål” (Åp 7,9), kan vi like gjerne øve på det allerede nå, og få erfare å ”sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.” (Ef 3,18-19).