5.ettertanke.skinner

9.desember - tid for å fornye kallet

Advent, Herrens komme, er en fin tid. En fin tid til å fornye kallet: “Følg meg!”

Advent, Herrens komme, er en fin tid. En fin tid til å fornye kallet: “Følg meg!”
Det er Herren som kommer og velger ut deg og meg.
Når ting går galt og vi erkjenner vår smålighet og feighet, eller uverdighet som det også heter, ser Jesus på oss og sier: “Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.”
Hvordan kan det ha seg?
Jo, Jesus ser oss, “han husker at vi er støv”. Likevel velger han oss! Han ser ditt og mitt potensiale i seg.
Da Simon, som betyr “et gresstrå som bøyer seg i vinden”, fikk kallet om å følge Jesus, sa mesteren: “«Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.” Jesus så lenger enn mannen som bøyer seg i vinden og feiger ut når det gjelder. Han så en klippe! Peter ble som kjent Kirkens fremtidige leder.
Slik var det også med Gideon, den feigingen, da engelen kom. Han så ham og ga Gideon en ny identitet: « Herren er med deg, du djerve kriger.» Det forandret ikke fortiden, men det forandret hans fremtid!
Vi venter Herrens komme, feirer advent. Det er en tid hvor Jesus ser oss, kaller oss og gir oss et nytt perspektiv, en ny identitet og en ny fremtid.
“Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.”

Les gjerne Joh 1,43; 15,16; Sal 103,14; Joh 1,42; Dom 6,12.

Hilsen Jon Daniel Roum