6b

06. desember

Det er ikke bare barn og unge som trenger opplæring. Frikirken vil lage trosopplæringsplan for voksne.

De første seks punktene i Frikirkens målplan handler om Jesus i hverdagen. Punkt 6 lyder slik: 

"Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for voksne."

Dette arbeidet er i startgropa. Be for planen og de som skal arbeide med den.

Målplanen som adventskalender

Frikirkens målplan handler om hverdagen, om de som vokser opp og om de som ikke har hørt. Planen har 24 punkter. Kanskje den ble laget med adventskalenderen i tankene? Ordet advent kommer fra fra det latinske "adventus" som betyr "å komme". På norsk brukes det om ventetiden fram mot jul. La oss be om at målplanen må "komme i mål".