5b

05. desember

Frikirken har en trosopplæringsplan som er et godt utgangspunkt for menighetene til å lage sin egen plan.

De første seks punktene i Frikirkens målplan handler om Jesus i hverdagen. Punkt 5 lyder slik:

Menighetene følger trosopplæringsplanen de har utarbeidet ut fra kirkens felles plan.

Trosopplæringsplanen er utviklet i samarbeid med FriBU og kan lastes ned fra fribu.no.

FriBU har i samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner oversatt en faseoversikt. Den viser hvilke unike muligheter vi har til å utvikle barn og unges tro gjennom ulike faser.

🔗 Gå til trosopplæringsplanen på fribu.no.
🔗 Gå til faseoversikten på fribu.no.

Målplanen som adventskalender

Frikirkens målplan handler om hverdagen, om de som vokser opp og om de som ikke har hørt. Planen har 24 punkter. Kanskje den ble laget med adventskalenderen i tankene? Ordet advent kommer fra fra det latinske "adventus" som betyr "å komme". På norsk brukes det om ventetiden fram mot jul. La oss be om at målplanen må "komme i mål".