4b

04. desember

Flere av Frikirkens menigheter har eller har hatt samlivskurs. Be for kursene!

De første seks punktene i Frikirkens målplan handler om Jesus i hverdagen. Punkt 4 lyder slik:

"Vi tilbyr samlivskurs og foreldrekurs gjennom flere av menighetene våre."

Det er flere gode ressurser til samlivskurs. Alpha Norge sitt "7 kvelder om å være 2" er brukt av flere menigheter i Frikirken.

🔗 Gå til samlivskurset.no for info om "7 kvelder om å være 2".

Målplanen som adventskalender

Frikirkens målplan handler om hverdagen, om de som vokser opp og om de som ikke har hørt. Planen har 24 punkter. Kanskje den ble laget med adventskalenderen i tankene? Ordet advent kommer fra fra det latinske "adventus" som betyr "å komme". På norsk brukes det om ventetiden fram mot jul. La oss be om at målplanen må "komme i mål".