alexander-dummer-unsplash
Tilsynsmann Geir Øystein Andersen gir tips til hvordan leve kirke hjemme, og trekker blant annet fram FriBU som har faseoversikt og andre gode ressurser på sin hjemmeside. (Illustrasjonsfoto: Alexander Dummer, Unsplah).

- Lev kirke hjemme

Geir Øystein Andersen er tilsynsmann og har vært ansvarlig pastor i huskirkenettverket i Kongsberg Frikirke i en årrekke. Nå deler han av sine erfaringer og gir gode råd for hvordan å leve kirke hjemme.

– Bærekraftige hverdager har utgangspunkt i hjemmene våre, og det er jo ikke noe nytt. Men det er spesielt aktuelt i disse dager, sier Geir Øystein Andersen.

For det er i hjemmene våre vi lever ekte på godt og vondt, og det er her innsida kommer ut.

– Det tenker jeg vi kan ta med oss som en oppmuntring, og ikke noe som trykker oss ned, sier han.

Andersen deler det han beskriver som fem «lavthengende frukter» for å få en mer bærekraftig hverdag, spesielt i tiden vi nå er inne i.

 

1. Tilgivelse.
– Gi tilgivelse, be om tilgivelse, og demonstrer at tilgivelse hører hverdagen til. Nå går vi tett på hverandre i hjemmene, så vær med og bygg en kultur for tilgivelse. La det være en prioritet og la det gå sport i det, oppmuntrer Andersen, og viser til Johannes 1, 7: «Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd».
 
2. Æresrunde.
– La oss gå en æresrunde i hjemmet, slik det gjøres etter store seire. La oss hedre hverandre! La det gå på rundgang, og kappes om å hedre hverandre og si noe bra. Det er noe veldig bibelsk og lavthengende bærekraftig over dette, som vi kan bruke i hverdagen. Det er med og bygge kirke i hverdagen, og gjør oss robuste og misjonale i hverdagslivet.
 
3. Livsnær gruppe.
– Dann en liten cellegruppe. Ta en runde og del en oppmuntring, noe godt som har skjedd. Syng og takk Gud, vær stille eller be høyt sammen. Del fra Guds ord, dagens ord fra en bibelleseplan eller fra søndagens tekst. Vær i Gud og la generasjonene samles. Tenk på hvordan vi kan praktisere dette for andre enn oss selv? Avslutt gjerne med en bønnevandring i gata, der dere ber for de sårbare og for de som arbeider i helsevesenet. Lys velsignelsen over de som bor i nabolaget.
 
4. Bryt brød.
– Nattverden forløser de fire B-ene blant oss. Vi leser i Apostlenes gjerninger hvordan de første kristne holdt sammen ved å feire nattverd. Nattverden kan være med å forløse og konstituere kirke i hjemmene våre, da slippes evangeliets kraft løs. Jeg synes vi skal være frimodig på dette. Eldsterådene har ansvar for nattverden, også for at vi kan praktisere det i hjemmet i disse dager. Kanskje kan du gjøre det til en fast ordning på søndager. Dette er en skikkelig kirkebyggende aktivitet som vi alle kan gjøre i hjemmene våre.
 
5. Gode ressurser.
– Det er veldig mye bra som blir laget! Jeg vil særlig trekke fram FriBU, som på sin hjemmeside har faseoversikt, konkrete bønneplaner og gode verktøy for å strukturere hverdagen og hvordan leve kirke i denne tiden. Samtaleboksen «Input» inneholder masse samtalekort, som hjelper oss å bygge fellesskap når vi kan samtale om ulike tema og dele av Guds ord i hjemmet. Jeg tror det er viktig å gjøre noe aktivt sammen, ikke bare å «se» på noe.