linn-og-per-kristian
Linn Sæbø Rystad og Per Kristian Hovden Sætre driver podkasten «Bibel og babbel», der alle som jobber med trosopplæring er målgruppen. (Foto: Privat).

- Bruk tid på påsketekstene

Linn Sæbø Rystad og Per Kristian Hovden Sætre driver podkasten «Bibel og babbel», som handler om forkynnelse i trosopplæringen. De anbefaler foreldre å ta seg tid med bibeltekstene sammen med barna.

- Vi oppmuntrer til å lese både påskefortellingene og de andre tekstene i Bibelen nøye og om igjen, slik at man kanskje kan finne elementer i tekstene som man ikke tidligere hadde oppdaget. Bruk kritiske perspektiver for å se tekstene på nytt, slik kan både våre kulturelle og kirkelige lesninger utfordres. Dette er det absolutt mulig for foreldre å gjøre med barna sine også, sier Linn Sæbø Rystad.

Hun jobber med en avhandling om hvordan barn responderer på preken. Sammen med makker Per Kristian Hovden Sætre, som hadde sin oppvekst i Ørsta Frikyrkje, har hun siden 2018 drevet podkasten «Bibel og babbel». Den handler om hvordan vi bruker Bibelen i forkynnelsen til barn og unge, og drives med utviklingsmidler fra Kirkerådet. Sammen produserer Linn og Per Kristian om lag 25 episoder i året.

Målet er at barn og unge skal få høre forkynnelse som oppleves relevant for livene deres, og at de lærer å bruke Bibelen selv. I disse dager opplever barnefamilier å ha særlig mye tid sammen. Kirker og andre samlingsarenaer er stengt, noe som vil bli særlig merkbart i påskehøytiden.

- Nå som vi alle må holde oss hjemme kan vi bruke mer tid både på å lese sammen og gå gjennom påskefortellingene sammen med barna, sier Sæbø Rystad.

Åpen metodikk

- Vi vil utvikle en åpen metodikk for tolking av bibeltekster som skal brukes på bibeltekster som er sentrale i trosopplæringen, sier Hovden Sætre.

I likhet med Sæbø Rystad har han praktisk erfaring fra trosopplæringsarbeid. Han spesialiserer seg innen bibelfag, hun på homiletikk. Ifølge duoen er det mange kirkeansatte som har utdannelse i både bibelfag og homiletikk, men det kan likevel være utfordrende å tilpasse forkynnelsen for barn.

- Vi håper at podkasten er med på å gi inspirasjon og mot til alle som forkynner for barn og unge, og for alle som jobber med trosopplæring, sier Sæbø Rystad og Hovden Sætre.

De understreker at målgruppen for podkasten er alle som driver med forkynnelse i trosopplæring, i bred forstand.

- Vi gjør dette med forkynnere som målgruppe, fordi vi har opplevd at mange har etterlyst det. Å øve opp tolkningskompetansen, det å lese en tekst og formilde den videre, er det mange som har vært glade for at vi tar tak i. Det handler om å få tekstene under huden, finne sin måte å snakke på, se hvilke bilder en kan bruke, og elte det sammen tilpasset sin målgruppe og sin kontekst, utdyper de.

Fellesskapsbyggende

Gjennom samtaler med forskjellige gjester, tar de opp ulike temaer og problemstillinger knyttet til bibeltekster og formidlingen av disse. Prekentekstene i den stille uke var tema da kateket Caroline Vesterberg gjestet studio før påske i fjor. Hun skrev masteravhandling om sine erfaringer fra konfirmantundervisning, og erfarte at responsen var størst da de aktualiserte gjennom forkynnelsen at Jesus var menneske og når lederne vasket konfirmantenes hender.

Ifølge Vesterberg ga håndvasken konfirmantene en forståelse av at det er viktig med respekt og samhold, og de opplevde det som en uventet fellesskapsbyggende handling.

Sæbø Rystad er utdannet cand. theol fra MF, og før hun returnerte dit som PhD-stipendiat jobbet hun fire år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Mens hun har spesialisert seg i praktisk teologi, er Hovden Sætre stipendiat med Matteusevangeliet og bruken av Det gamle testamentet i Det nye, som faglige kompetanseområder.

- Det er veldig bra at vi et to forskjellige fagkompetanser som samarbeider om denne podkasten, samstemmer de to.

Selv om koronapandemien har satt en foreløpig stopper for produksjonen, håper duoen å kunne fortsette i tiden som kommer.

- Det kommer an på hvor lenge dette varer. Vi rakk ikke å produsere noe til påske, og så langt har vi måttet avlyse et par episoder. Hvis det blir langvarig, må vi prøve å lage noe hjemmefra. Vi retter oss jo mot forkynnelse i gudstjenesten, og nå er det ikke så mange gudstjenester. Så vi må tenke litt annerledes. Heldigvis er det blitt sagt at podkasten er medias kakerlakk. Den overlever uansett.

I podkastens arkiv er det mulig å høre fjorårets episoder om påskehøytiden, og mange andre temaer.