bergen-frikirke-sandviken.
Forsamlingsleder Steinar Hjelset. Foto: Bergen frikirke

Nytt fellesskap i Bergen

Bergen Frikirke Sandviken er en ny forsamling av Bergen Frikirke lokalisert i Sandviken, som søker å nå studenter og unge voksne. Forsamlingsleder Steinar Hjelset forteller at det er et steg mot å tenke flerstedsmenighet for Bergen Frikirke.

Forsamlingen er ikke en selvstendig menighet, men en del av Bergen Frikirke under ledelse av eldsterådet der. Steinar Hjelset er forsamlingsleder, og forteller til Budbæreren at dette er et steg mot å tenke flerstedsmenighet for Bergen Frikirke. – Gjennom høsten har vi hatt månedlige oppstartsamlinger der folk har blitt bedre kjent med kirken, hvem vi er og hva vi ønsker å oppnå. Vi har også arrangere Alpha-kurs en gang i måneden, forteller han. Bergen Frikirke Sandviken ligger i Sandviken, nord for Bergen sentrum. Hovedmålgruppen er studenter og unge voksne som bor og studerer i området der både Handelshøyskolen og NLA er lokalisert.

Rask vekst

– Vi har hatt DNA-samlinger og cellegrupper i halvannet år før dette, og bygget opp et startteam. Sist helg hadde vi «Launch» (lansering, red.anm.) med femti personer tilstede, da den aller første gudstjenesten ble feiret i Bergen Frikirke Sandviken og én kom til tro. Nå er vi i nye lokaler på NLA Høgskolen i Sandviken, etter å ha vært i ulike lokaler i Sandviken siden oppstarten. Hovedpastor i Bergen Frikirke Leif Erik Nilsen fikk klippe sløyfen, og eldsterådet var tilstede for å be for lederne. Vi har vokst fra tretti til seksti cellegruppedeltagere, og fra fire til åtte grupper. Vi har sett tre mennesker komme til tro, og tjue ikke-troende har fullført Alpha på en lokal café, sier Steinar Hjelset.  

Livsnær undervisning

Han forteller at Bergen Frikirke Sandviken har fått god respons i studentmiljøet. – Vi har i økende grad nådd ut på skolene i nærområdet. I starttemaet er vi kun studenter og unge voksne. I begynnelsen telte vi tjue personer, og nå er vi seksti. Så det er naturlig at vi får mest respons blant studenter og på de ulike studiestedene, sier Hjelset. Møtestilen har mye musikk, og de legger vekt på å ha praktisk og livsnær undervisning. – Vi vil være tilgjengelige og forståelige for venner som ikke tror, så møtene er typisk «Hillsong-preget». Det som er våre kjerneverdier, og som skal kjennetegne oss, er lidenskapelig tilbedelse, inkluderende fellesskap, trofast tjeneste, daglig vekst og vennskapsevangelisering.

Tett samarbeid

Leif Erik Nilsen er svært glad for nyetableringen i Sandviken, og ikke minst for engasjementet som ligger bak. – Dette handler jo om et ønske om å nå ut til flere mennesker, for at flere skal bli kjent med Jesus og bli hans etterfølgere. Og det kan ikke være knyttet til et bestemt kirkebygg, sier han. Siden den nye forsamlingen i Sandviken formelt er under paraplyen til Bergen Frikirke, vil samarbeidet være tett på mange plan. – Foruten at vi har det formelle ansvaret, samarbeider vi med utnyttelsen av ressurser og vi bidrar økonomisk. Dessuten har vi noen faste felles samlinger. Bønn er helt avgjørende, og vi ber fast for arbeidet i Sandviken, sier Nilsen.